DW - Kênh Kiel (The Kiel Canal - A Key Shortcut)

00:00 phút 17 lượt 2020 Đức

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Kênh Kiel là con đường tắt trọng yếu và là một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới.

Tiếp theo