DW - Cỗ Máy Excavator 288 (Opencast Mining - Workplace for Huge Machinery)

00:00 phút 1 lượt 2020 Đức

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

DW - Cỗ Máy Excavator 288 (Opencast Mining - Workplace for Huge Machinery) - Một cỗ máy khổng lồ cao bằng một tòa nhà, được dùng để khai thác than nâu...

Tiếp theo