DW - Quirky Customs Số 01 - Cheese Rolling in England - A Breakneck Contest

01:00 phút 7 lượt 2021 Đức

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Điều gì khiến mọi người lao mình xuống đồi với tốc độ chóng mặt để vượt qua một miếng pho mát đang lăn? Hãy xem truyền thống này là gì!