Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên - Phần 2

40 tập 46:00 phút 689 lượt 2001 Trung Quốc

Gói cước: Có phí - SMARTTV: SCTV VIP80/ SMARTTV: TV_SCTV VIP80/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 1TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 1TB/ ĐTDĐ: DD_SCTV_VTVCAB/ ĐTDĐ: SCTV_VTVCAB/ SmartTV: SCTV - 3TB/ SmartTV: SCTV - 1TB/ ĐTDĐ: SCTV/ SmartTV: TV_SCTV/ ĐTDĐ: DD_SCTV/ VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Nhậm Tuyền, Lục Nghị, Thích Tiểu Long

Đạo diễn: Tăng Cẩn

Bao Chửng vẫn tránh không khỏi sự kêu gọi của nhà vua và tiếp tục sát cánh với Công Tôn Sách và Triển Chiêu để vạch mặt những tên tham quan ô lại hại nước, hại dân.

Chọn Tập

Tiếp theo