DW - Robots Now: Trong Lực Lượng Lao Động - Chúng Có Thể Đảm Nhận Những Công Việc Gì?

03:00 phút 0 lượt 2020 Đức

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Robots Now: Trong Lực Lượng Lao Động - Chúng Có Thể Đảm Nhận Những Công Việc Gì?

Tiếp theo