DW - Thế Giới Kinh Tế: Nhân Viên Cộng Đồng? Người Làm Việc Trên Nền Tảng Đám Mây? Công Nhân Gig?

01:00 phút 0 lượt 2020 Đức

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Thế Giới Kinh Tế: Nhân Viên Cộng Đồng? Người Làm Việc Trên Nền Tảng Đám Mây? Công Nhân Gig?

Tiếp theo