Giá Với Lương

41:00 phút 85 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Chuyện làng chuyện xóm

Diễn viên: Mai Dũng, Hữu Thạch, Mai Sơn, Kiều Linh

Đạo diễn: Mai Dũng

Tiền bị vợ ca cẩm kém cỏi, bèn đi uống rượu một mình giải sầu. Tình cờ, anh gặp Lương và than thở nỗi tâm sự của mình. Thế là, Lương tự mình đến gặp Giá để đàm phán.