Hồ Sơ Đen

29 tập 44:00 phút 6.213 lượt 2013 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Việt Nam

Diễn viên: Thiên Bảo, Kim Dung, Thúy Ngân, Duy Nhân

Đạo diễn: Lê Dũng

“Hồ sơ đen” nói về những phương thức và thủ đoạn ranh ma của bọn tội phạm hình sự. Để tiếp cận và bắt được bọn chúng thì cảnh sát đã có những chỉ đạo ra sao.

Chọn Tập