Mùa Xuân Xôn Xao

Mã số: 53174 79 lượt

Ca sĩ: Hạ Vy, Duy Trường, Hoàng Thơ

Sáng tác: Hàn Châu

Ngày vào xuân chưa anh, sao chim én bay đầy trời. Ngày vào xuân xôn xao hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xôn xao ôi đất trời thay màu áo mới.

Bài hát mới nhất