Ai Cũng Có Ngày Xưa

Mã số: 60276 0 lượt

Ca sĩ: Phan Mạnh Quỳnh

Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh

Dòng tin đăng quê hương tôi nay đang bão. Gió lớn cuốn mấy mái ngói bay. Nước cũng sắp cao ngang đầu.

Bài hát mới nhất