Ai cũng có ngày xưa

Mã số: 60276 0 lượt

Ca sĩ: Đang cập nhật

Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh

Dòng tin đăng quê hương tôi nay đang bão gió lớn/ cuốn mấy mái ngói bay nước cũng sắp cao ngang đầu chiều nay ai mang thêm bao nhiêu lo lắng

Bài hát mới nhất