Anh xa nhớ anh có khỏe không. Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì.  "/>

Gửi Anh Xa Nhớ

Mã số: 60965 72 lượt

Ca sĩ: Bích Phương

Sáng tác: Tiên Cookie

Anh xa nhớ anh có khỏe không. Em lâu lắm không viết thư tay. Đầu thư em chẳng biết nói gì. 

Bài hát mới nhất