Thương Về Miền Trung

Mã số: 51057 123 lượt

Ca sĩ: Quang Lê, Quang Linh, Cẩm Ly

Sáng tác: Minh Kỳ

Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em.  Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường.  Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương.

Bài hát mới nhất