Nỗi Buồn Hoa Phượng

Mã số: 61301 0 lượt

Ca sĩ: Hương Lan

Sáng tác: Thanh Sơn

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gủi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi.

Bài hát mới nhất