Gõ Cửa Trái Tim

Mã số: 52022 167 lượt

Ca sĩ: Quốc Đại, Quang Lê, Tường Nguyên

Sáng tác: Vinh Sử

Gõ cửa trái tim van em được vào. Dù tình xót đau chung thân huyệt đào. Ngủ vùi với chiêm bao. 

Bài hát mới nhất