Xót Xa

Mã số: 52125 5 lượt

Ca sĩ: Elvis Phương, Phương Dung, Thái Châu

Sáng tác: Lam Phương

Hỡi người yêu nhỏ, từ miền đông đó khi nghe xuân sang, có nhớ không em. Trên đường thênh thang, lần đầu bên nhau. Anh lo mênh mang, lo phút ly tan. 

Bài hát mới nhất