Đêm Lang Thang

Mã số: 53552 1 lượt

Ca sĩ: Elvis Phương, Thái Châu, Quốc Đại, Huy Vũ

Sáng tác: Vinh Sử

Bước lang thang qua từng vỉa. Biết đêm nay đi về nơi đâu. Người yêu ơi em đã sang ngang. 

Bài hát mới nhất