Nhật Ký Đời Tôi (2)

Mã số: 61295 8 lượt

Ca sĩ: Giao Linh, Quỳnh Trang

Sáng tác: Thanh Sơn

Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi.
 

Bài hát mới nhất