Suy Nghĩ Trong Anh

Mã số: 55785 59 lượt

Ca sĩ: Duy Khoa, Khắc Việt

Sáng tác: Khắc Việt

Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút. 

Bài hát mới nhất