Thói Đời

Mã số: 56574 5 lượt

Ca sĩ: Quang Lê

Sáng tác: Trúc Phương

Đường thương đau đày ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trông thói đời cười ra nước mắt. 

Bài hát mới nhất