Ai Lên Xứ Hoa Đào (2)

Mã số: 61207 3 lượt

Ca sĩ: Quang Dũng, Khánh Ly, Quang Lê

Sáng tác: Hoàng Nguyên

Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi. Nghe hơi giá len vào hồn người chiều Xuân mây êm trôi. Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ.
 

Bài hát mới nhất