Ai Nhớ Chăng Ai

Mã số: 59089 0 lượt

Ca sĩ: Lưu Ánh Loan, Quang Lê, Minh Trung

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ

Ai nhớ chăng anh. Ai nhớ chăng những chiều. Có người em gái qua bên thềm.

 

Bài hát mới nhất