Cung Đàn Mùa Xuân

Mã số: 51908 2 lượt

Ca sĩ: Trung Đức, Thanh Thúy, Trọng Tấn

Sáng tác: N: Cao Việt Bách, T: Lưu Trọng Lư

Em ơi vút lên một tiếng đàn. Kìa đàn đã so dây. Cung đàn đã lựa phím. 

Bài hát mới nhất