Câu Chuyện Tình Tôi

Mã số: 53110 0 lượt

Ca sĩ: Hiền Thục

Sáng tác: Nguyễn Kim Tuấn

Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi. Đồi non cao mắt mơ đen ngủ vùi ngày tuổi yêu. Gió hương đồng tuổi mây trắng như cỏ xanh.

Bài hát mới nhất