Đừng Nhìn Lại

Mã số: 55742 0 lượt

Ca sĩ: Phạm Anh Khoa

Sáng tác: Lương Bằng Quang

Đừng nhìn lại sau lưng. Nên cố đi nơi đâu thật xa. Đến những nơi ta chưa bao giờ.

Bài hát mới nhất