Bóng Cây Kơnia

Mã số: 50661 1 lượt

Ca sĩ: NSƯT Quỳnh Liên, Thu Minh, Uyên Trang

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu

Buổi sáng em làm rẫy, thấy bóng cây Kơ nia
Bóng ngả che ngực em, về nhớ anh không ngủ 
Buổi chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây Kơ nia
Bóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc 
Em hỏi cây Kơ nia, gió mây thổi về đâu? 
Em hỏi cây Kơ nia gió mây thổi về đâu?
Về phương mặt trời mọc.

Mẹ hỏi cây Kơ nia rễ cây uống nước đâu? 
Uống nước nguồn miền Bắc. 
Con giun sống nhờ đất. 
Chim thú sống nhờ rừng. 
Em và mẹ nhớ anh, uống nước nguồn miền Bắc. 

Như bóng cây Kơ nia 
Như gió cây Kơ nia
Như bóng cây Kơ nia 
Như gió cây Kơ nia.
 

Bài hát mới nhất