Đất Quê Ta Mênh Mông

Mã số: 51466 1 lượt

Ca sĩ: Hương Giang

Sáng tác: N: Hoàng Hiệp - L: Dương Hương Ly

Mẹ đào hầm, mẹ đào hầm. Từ lúc tóc còn xanh. Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. 

Bài hát mới nhất