Sầu Đâu Đắng Hoài

Mã số: 51620 0 lượt

Ca sĩ: Thu Hiền, Đình Văn

Sáng tác: N: Lý Dũng Liêm/ L: Nguyên Thảo

Quê hương là gì, quê hương là gì. Chắc em biết nên tiếng hát buồn da diết. Nhớ mẹ già nhớ mẹ già mà nước mắt rưng rưng. 

Bài hát mới nhất