Thương Anh Mắt Đợi Mắt Chờ

Mã số: 53057 2 lượt

Ca sĩ: Phi Nhung

Sáng tác: Dzoãn Bình

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh dài thức đủ vừa năm. Thương con mẹ khổ trăm chiều. 

Bài hát mới nhất