Bậu Ơi

Mã số: 57454 3 lượt

Ca sĩ: Đan Trường

Sáng tác: Giang Hạ

Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Chứ khó đi mẹ dắt con đi

Bài hát mới nhất