Sai Lầm Vẫn Là Anh

Mã số: 51317 1 lượt

Ca sĩ: Lý Hải, Nguyễn Hưng, The Men

Sáng tác: N: Nhạc Hoa - Lv: Chu Minh Ký

Anh biết khi tình đến trong vội vàng. Tình mong manh dễ mau vội tan. Nhưng lỡ yêu người với duyên muộn màng. 

Bài hát mới nhất