Bài Thơ Cuối Cùng

Mã số: 59100 1 lượt

Ca sĩ: Duy Quang, Hoàng Oanh, Thái Châu

Sáng tác: Hoàng Thi Thơ

Đây bài thơ cuối cùng em viết cho anh. Em viết cho anh bài thơ mộng ước. Vừa khi tàn úa, tựa như mùa lá.

Bài hát mới nhất