Bóng Dáng Mẹ Hiền

Mã số: 52723 2 lượt

Ca sĩ: Hương Thủy, Tuấn Khanh

Sáng tác: Hàn Châu

Năm tháng qua mau trai dãi dầu mười năm xa xứ. Thương nhớ làng quê thương mẹ mỏi mòn chờ mong con về. Thương mẹ già một nắng hai sương. 

Bài hát mới nhất