Dòng Sông Hò Hẹn

Mã số: 52737 2 lượt

Ca sĩ: Tuấn Vũ, Thạch Thảo

Sáng tác: Dzoãn Bình

Xanh xanh hàng dừa trên kinh nước ngọt. Là nhung gấm là hương hoa lung ngàn tia lá. Như cánh tay của mẹ che chở con vào lòng. 

Bài hát mới nhất