Lý Qua Phà

Mã số: 52343 0 lượt

Ca sĩ: Ngọc Sơn

Sáng tác: Vinh Sử

Anh đi xuống Tây Đô qua bắc hôm nao. Vui mua ký chôm chôm duyên dáng em chào. Chôm chôm ngọt như là tiếng rao. 

Bài hát mới nhất