Xót Xa

Mã số: 61526 10 lượt

Ca sĩ: Thanh Tuyền, Elvis Phương, Nguyễn Hưng

Sáng tác: Lam Phương

Hỡi người yêu nhỏ. Từ miền Đông đó khi nghe xuân sang. Có nhớ không em. 

Bài hát mới nhất