Người Đứng Xem

Mã số: 61015 1 lượt

Ca sĩ: Dương Hoàng Yến

Sáng tác: Đức Hùng

Em bước đến bao nhiêu ánh mắt nhìn em bước đến xung quanh có quá nhiều ánh nhìn quá nhiều nụ cười anh đứng đấy anh mang chiếc áo em chọn và đứng đấy trông theo những bước chân tiến gần vào tiến gần vào lễ đường và bỗng anh nhìn về em như muốn nói vài lời vô hình cảm ơn chúng mình em cố giữ mình không khóc là khi trao nụ hôn ước thề em là người đứng xem. Chuyện mình anh còn nhớ chứ những thứ đơn sơ quá khứ mãi không mờ mãi mong chờ ngày người đi đời mong manh chông chênh lênh đênh không anh vỡ tan tành vỡ tan tành chỉ cần em được đứng đó nói tiếng yêu anh chỉ anh mãi không rời mãi không rời mãi không rời mãi không rời chuyện mình bắt đầu nhớ chứ nhớ chứ nhớ chứ nhớ chứ nhớ chứ. Em xinh không anh thấy chiếc váy em mặc thật xinh không ? Em đã giữ nó cho ngày chúng mình cùng tiến gần vào lễ đường và bỗng anh nhìn về em như muốn nói vài lời vô hình cảm ơn chúng mình em cố giữ mình không khóc là khi trao nụ hôn ước thề em là người đứng xem. Chuyện mình anh còn nhớ chứ những thứ đơn sơ quá khứ mãi không mờ mãi mong chờ ngày người đi đời mong manh chông chênh lênh đênh không anh vỡ tan tành vỡ tan tành chỉ cần em được đứng đó nói tiếng yêu anh chỉ anh mãi không rời mãi không rời mãi không rời mãi không rời chuyện mình bắt đầu nhớ chứ nếu có cuộc đời sau xin hẹn nhau xin gặp nhau xin giữ nhau xin mãi không buông không rời nửa khóc nửa cười nửa nói thành lời nửa nuốt vào lòng mãi mãi. Chuyện mình anh còn nhớ chứ những thứ đơn sơ quá khứ mãi không mờ mãi mong chờ ngày người đi đời mong manh chông chênh lênh đênh không anh vỡ tan tành vỡ tan tành chỉ cần em được đứng đó nói tiếng yêu anh chỉ anh mãi không rời mãi không rời mãi không rời mãi không rời chuyện mình bắt đầu nhớ chứ nhớ chứ nhớ chứ nhớ chứ.

Bài hát mới nhất