Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang

Mã số: 52608 7 lượt

Ca sĩ: Cẩm Ly, Giáng Tiên

Sáng tác: Vũ Đức Sao Biển

Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương Đông dòng sông trôi trôi rất dịu dàng Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm xề u xế u liu phạn dây tơ đàn kìm buông thiết tha xề u xế u liu phạn đưa cung đàn về trên bến xa xề u xế u liu phạn liu phạn xề u xế u đường dù xa ong bướm xin đó đừng phụ nghĩa tào khang đêm luống trông tin nhạn ngày mỏi mòn như đá vọng phu vọng phu vọng luống trông tin chàng đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang lời ai ca dưới ánh trăng này rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi Bạc Liêu ơi có nhớ chăng người thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng Xề u xế u liu phạn liu phạn xề u xế u. Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương Đông dòng sông trôi trôi rất dịu dàng Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm xề u xế u liu phạn dây tơ đàn kìm buông thiết tha xề u xế u liu phạn đưa cung đàn về trên bến xa xề u xế u liu phạn liu phạn xề u xế u đường dù xa ong bướm xin đó đừng phụ nghĩa tào khang đêm luống trông tin nhạn ngày mỏi mòn như đá vọng phu vọng phu vọng luống trông tin chàng đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang lời ai ca dưới ánh trăng này rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi Bạc Liêu ơi có nhớ chăng người thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng.

Bài hát mới nhất