Tình Đã Tan

Mã số: 52941 0 lượt

Ca sĩ: Huy MC

Sáng tác: Minh Châu

Nhịp đàn đã xa. Cánh chim kia giờ đã khuất rồi. Dõi mắt trông về nơi cuối trời.

Bài hát mới nhất