Dấu Chấm Hết

Mã số: 52976 2 lượt

Ca sĩ: Thiên Trường Địa Hải

Sáng tác: Minh Khang

Có khúc mắc anh không sao hiểu được. Vì đâu em đã lìa xa. Dấu chấm hết em cho anh hôm nay.

Bài hát mới nhất