Hối Tiếc Muộn Màng

Mã số: 53009 0 lượt

Ca sĩ: Phạm Thanh Thảo

Sáng tác: Phạm Khánh Hưng

Thôi người ơi, cớ sao anh lại về đây. Thôi đừng mang thêm dối gian, để được thứ tha. Bây giờ anh nói, đã quá muộn màng.

Bài hát mới nhất