Bờm

Mã số: 54651 0 lượt

Ca sĩ: Tam Ca Con Gái

Sáng tác: Hồ Trọng Tuấn

Chuyện rằng xưa rất là xưa, chàng Bờm có cái quạt mo
Phú ông rằng xin đổi bò trâu bờm lắc lắc lắc.
Chuyện rằng xưa rất là xưa, chàng Bờm có cái quạt mo
Phú ông rằng xin đổi gỗ lim ba bè, Bờm chẵng lấy đâu.

Chuyện rằng xưa rất là xưa, chàng Bờm có cái quạt mo
Phú ông rằng xin đổi bò ao sâu bờm lắc lắc lắc.
Chuyện rằng xưa rất là xưa, chàng Bờm có cái quạt mo
Phú ông rằng xin đổi mọi thứ trên đời, Bờm chẵng lấy đâu.

Bờm ơi! Bờm hỡi! Em đây không có bò trâu, em đây không có ao sâu cá mè. 
Bờm hỡi! Bờm ơi em đây chỉ có tình thôi nay đem đổi lấy tình anh.
Bờm ơi! Bờm hỡi! Em đây không có gì đâu, em đây chỉ có tóc mây má hồng. 
Bờm hỡi! Bờm ơi em đây chỉ có tình thôi yêu anh yêu cả quạt mo. 
Yêu em Bờm cười, rằng Bờm chỉ lấy tình thôi.

Bài hát mới nhất