Bống Không Là Bống

Mã số: 56655 0 lượt

Ca sĩ: Hồng Nhung

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Bống không là bống bống ở nơi nào. 
Bống không là bống không ở trong ao. 
Bống nhảy lên bờ bống đi chơi phố. 
Nắng vàng ủng hộ cho bống căn nhà. 

Tìm tình tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa. 
Ô hay tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa về. 
Tìm tình tìm tình trên núi em gặp mây bay. 
Ô hay tìm tình giữa chợ tình phai mất rồi. 

Bống không là bống bống mặc áo dài. 
Bống ra ngoài ngõ bước nhịp khoan thai. 
Có một con đường bống đi không tới. 
Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người.

Bài hát mới nhất