Chuyện Nhỏ

Mã số: 53859 1 lượt

Ca sĩ: MTV, Kasim Hoàng Vũ

Sáng tác: Tuấn Khanh

Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó 
Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò 
Có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó  
Nhưng nghĩ lại mọi chuyện chẳng đáng mà lo 
Chỉ là chuyện nhỏ
Như áo mới hôm qua thơm phức
Sáng sớm nay áo đã dính mực
Giận quá giận đem giặt thiệt là cực 
Nhưng nghĩ lại chuyện nhỏ cũng đừng nên quá bực. 

Oh hãy vui lên nào bạn nhé
Oh khó khăn chỉ là lẽ thường 
Oh hãy vui lên nào bạn nhé 
Oh khó khăn chỉ là chuyện vui đùa.

Bài hát mới nhất