Tim Anh Trôi Về Em

Mã số: 53061 0 lượt

Ca sĩ: Quang Dũng, Lê Hiếu, Kasim Hoàng Vũ

Sáng tác: Quốc Bảo

Ðể những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu. Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn. Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh.

Bài hát mới nhất