Anh Không Muốn Bất Công Với Em

Mã số: 60028 1 lượt

Ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc , H.A.T, Hổ Quang Hiếu

Sáng tác: Quang Huy

Điều em không muốn nay cũng đã đến. Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay, đau lòng quá đi. Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. 

Bài hát mới nhất