Gửi Anh Chiếc Mũ Tai Bèo

Mã số: 60643 0 lượt

Ca sĩ: Thanh Thúy

Sáng tác: Phạm Tuấn Khoa

Chiếc máy reo quay ngân vang rừng xanh. Chiếc mũ tai bèo em gửi tới anh. Khuya sớm chăm lo máy nhanh tay càng nhanh.

Bài hát mới nhất