Nếu Lúc Ấy

Mã số: 62114 16 lượt

Ca sĩ: Bằng Kiều, Văn Mai Hương

Sáng tác: Huy Tuấn - Thanh Tâm

Gần bên nhau mà như xa, chẳng một câu. Cả chặng đường dài không tách rời. Mà lòng ai cũng đang rối bời đã lâu rồi, ngỡ như mình.

Bài hát mới nhất