Quá Khứ Còn Lại Gì

Mã số: 62131 25 lượt

Ca sĩ: Rocker Nguyễn

Sáng tác: Vũ Minh Tâm

Ngày hôm qua một mình ta ngồi ngân nga vài câu ca. Khi chiều hoàng hôn vừa đến trước sân nhà. Chợt nhận ra dường như em vừa đi qua cuộc đời ta.

Bài hát mới nhất