SCTV 7 HD - Sân Khấu

Gói cước: Có phí - VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ VOD thuê bao_Smart TV 1TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 2TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 3TB/ ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ VIP80 Smart TV/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ ECO/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

SCTV7 là chuyên kênh Sàn diễn và Sân khấu, mang tính thuần Việt bao gồm: Cải lương, Tiểu phẩm, Phim Việt đặc sắc.