TTXVN

Gói cước: Miễn phí

TTXVN là hãng thông tấn Quốc gia, trực thuộc Chính phủ Việt Nam, có mục đích phản ánh quan điểm của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam về những vấn đề thời sự lớn trong nước, khu vực và trên thế giới.